Manuální technika:

Pokud se budeme chtít zaměřit pouze na „povrchové“ ošetření fascií, můžeme použít rychlejších pohybů a většího tlaku – toto přispívá k posílení a tonizaci vaziva.

Pro hloubkové ošetření a především pro rehydrataci fascií je však třeba vyvinout na danou oblast velmi silného tlaku a pohyb provádět velice pomalu, téměř po milimetrech.
Směr ošetření není až tak důležitý, ale pro efektivní ošetření je velice důležité danou oblast takto ošetřit ve více směrech.
Můžeme sice zvolit směr odtoku lymfy k jejímu podpoření, ale pro rehydrataci fascií to není nutné, jelikož 90% vody proudí do žilního systému a pouze 10% do lymfatického systému.

Při této terapii je vhodné pravidelně měnit i směry a úhly ošetření, jelikož pokud se terapie provádí stále pouze jedním směrem, tak může být v budoucnu ošetření postupně méně efektivní.
Jako jeden z možných postupů při ošetření lze zvolit variantu, při které dané místo ošetříme např. 3x po sobě, ale pokaždé v jiném směru.

Myšlenka spočívá v tom, že touto manuální terapií se upravují kolagenová vlákna a fibroblasty tak produkují čerstvou kyselinu hyalurnovou, která na sebe váže vodu a fascie může díky tomu opět hladce „klouzat“.


Pro snadnější práci při manuální technice můžeme zvolit některé užitečné pomůcky.


Kontraindikace:

horečka
otoky
porucha imunitního systemu
rakovina
kožní léze
trauma
zánět šlach a žil
infekce
poruchy srážlivost krve (na zvážení)