Co je FASCIAL FITNESS?

Pro někoho může být termín FASCIAL FITNESS novým pojmem, někteří již tuší nebo se s tímto názvem již setkali.

Pod tímto názvem si můžeme představit aktivní cvičení, které je zacíleno na práci s fasciemi, resp. jejich trénink a v celkovém důsledku tak může dojít k lepším výkonům a pohyblivosti, rychlejší regeneraci a celkové flexibilitě.
Tento typ cvičení však není určen pouze pro sportovce, ale i pro běžné lidi, kteří chtějí zkvalitnit svůj pohyb nebo obohatit dosavadní trénink.

FASCIAL FITNESS v bodech:

1) Pohyby zaměřené na zpětnou elasticitu. Např. skákání přes švihadlo a různé poskoky.

2) Strečink, prováděný v různých směrech a úhlech. Více o strečinku se dozvíte přímo zde na stránkách.

3) Myofasciální uvolnění a rehydratace fascií pomocí manuálních technik nebo rollováním.

4) Propriocepce. Jedná se o schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností.